ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

La Belle Idee Boutique
Waregemsestraat, 45
9771 Nokere, België
info@labelleidee.be
+32 (0) 93 10 74 98
+32 (0) 97 64 65 07
BE0844 486 453

Artikel 1 : Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV)

De e-commerce website van La Belle Idee Boutique , een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Waregemsestraat 45, 9771 Nokere ,  BTW 0844486453, RPR Kortkrijk, hierna genoemd LBIB, biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

De Algemene Verkoopsvoorwaarden, hierna genoemd AVV, zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle LBIB Klanten en hun geplaatste Bestellingen. De Klant aanvaard de AVV bij het plaatsen van zijn/haar bestelling.

LBIB behoudt zich het recht voor om deze AVV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  

Er kunnen voorwaarden op vraag van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LBIB aanvaard zijn.

 

  

Artikel 2 : Prijs

Voor verzendingen binnen de Europese Unie zijn alle prijzen inclusief btw en exclusief verzendingskosten. 

De bij de producten genoemde prijzen zijn in Euro’s.

De exacte verzendingskosten zijn afhankelijk van de bestemming en de gekozen bezorgmethode. Deze zullen altijd afzonderlijk worden meegedeeld tijdens het betaalproces.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

LBIB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. 

Het minimale orderbedrag bedraagt € 24,95 incl. BTW. 

Artikel 3 : Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LBIB niet. LBIB is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LBIB is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met LBIB.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LBIB. LBIB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

•Artikel 4 : Online aankopen

Er wordt veronderstelt dat de Klant beschikt over een digitaal medium met toegang tot het internet om de webshop van LBIB te kunnen raadplegen. De kosten voor verbinding of gebruik van de Site zijn ten allen tijde ter verantwoordelijkheid en rekening van de Klant.

De betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De verzending van de bestelling vind plaats wanneer de betaling volledig voldaan is.

LBIB is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Betaalmethoden 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethoden:

Bancontact, Maestro of Mister Cash

De Klant betaalt snel, simpel, online en veilig via zijn eigen bank. De betaling via Bancontact, Maestro of Mister Cash is volledig gratis.

Kredietkaarten

LBIB aanvaardt de volgende kredietkaarten: American Express, Visa en MasterCard.

Gegevens van kredietkaarten worden niet bewaard in onze database. Om de betalingen zo veilig mogelijk te laten verlopen werkt LBIB samen met Mollie, dat voldoet aan veiligheidsstandaarden.

Paypal

De Klant kan met zijn/haar Paypal account de betaling vervolledigen. Voor meer informatie over deze betalingsmethode kan de Klant de website van Paypal raadplegen. Betalen met PayPal is altijd volledig gratis.

Bankoverschrijving

Indien de Klant over een IBAN-bankrekening beschikt, heeft hij/zij de mogelijkheid om te betalen via overschrijving.

•Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

LBIB streeft ernaar om bestellingen binnen XXX werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Uitzondering hierop zijn overmacht, vakantie en producten welke niet op voorraad zijn. Ingeval LBIB gesloten is wegens vakantie, dan wordt dit duidelijk op de website van LBIB aangegeven. 

Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Klant daarvan bericht ontvangen via e-mail. De Klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk per e-mail te annuleren.

LBIB besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan XXXX

LBIB levert van maandag tot vrijdag. In België leveren we ook op zaterdag

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, is de levertermijn afhankelijk van het product en de gekozen betalingsmethode. Per product staat steeds een raming vermeld ivm leveringstermijn. 

De verzendingskosten zijn afhankelijk van het product, de bestemming en de gekozen bezorgmethode. Deze zullen altijd afzonderlijk worden meegedeeld tijdens het betaalproces.

Eens het pakket is verstuurd, kan de Klant de zending volgen via ‘uw account’ of met de trackingcode op de website van de gekozen koerier. De trackingcode wordt vermeld in de verzendbevestiging.

De bestelling wordt door LBIB op de voet gevolgd. De Klant zal onmiddellijk geïnformeerd worden indien er zich problemen voordoen. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 48u worden gemeld aan LBIB, via e-e-mail met toevoeging van het nodige fotomateriaal.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/ zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

•Artikel 6 : Eigendomsoverdracht

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van LBIB.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LBIB te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

•Artikel 7 : Herroepingsrecht

De bepalingen van dit product gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online aankopen bij LBIB.

Ruilen en Retourneren

LBIB streeft naar 100% Klanttevredenheid. Indien de Klant niet tevreden is over de ontvangen goederen, dan kan hij/zij deze op eigen kosten en binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen. De producten moeten volledig zijn, niet gebruikt en opnieuw in hun originele verpakking zitten. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan verliest de Klant het terugzendrecht.

Het recht om bestellingen te annuleren en goederen terug te sturen is niet van toepassing op maatwerk, schilderijen en keramiek.

De retourzending is voor rekening en risico van de Klant, behalve in geval van een gebrek aan overeenstemming van de producten die bij de Bestelling zijn geleverd (in dit geval zijn de verzendings- en retourkosten voor rekening van LBIB

Voorafgaand aan het retourneren contacteert de Klant LBIB op het volgend e-mailadres: info@labelleidee.be. In de e-mail vermeldt de Klant het ordernummer, de producten/hoeveelheden die hij/zij wenst te retourneren en een mededeling of klacht. LBIB zal de e-mail beantwoorden en het retouradres meedelen.

Wanneer het pakketje bij LBIB aankomt, zal de kwaliteit en inhoud ervan worden gecontroleerd. Beschadigingen aan het product kunnen het retourrecht tenietdoen.

Indien de klacht van de Klant gegrond is, zal deze in overleg een nieuw product of terugbetaling krijgen. (verzendkosten kunnen niet worden terugbetaald).

Annuleren

Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. De Klant kan deze annulering telefonisch of via e-mail doorgeven. 

•Product 8 : Garantie

Elke consument heeft recht op een wettelijke garantie van 2 jaar, voorzien in product VI.2. van boek VI van de code van het economisch recht. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering.

Elk probleem moet schriftelijk gesignaleerd worden aan LBIB. Dit ofwel per post of per e-mail.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

•Product 09 : Copyright beeld-en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

 

•Product 10 : Gebruik van cookies 

LBIB behoudt zicht het recht om te werken met cookies. Deze dienen geaccepteerd te worden door de Klant op de webpagina. 

Dit houdt in dat er kleine bestandjes of cookies op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Deze zorgen ervoor dat de website beter is afgestemd op de behoeften/ interesses van de bezoeker wanneer deze de webshop van LBIB opnieuw bezoekt. De cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

•Product 11 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze AVV ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door LBIB om één van de in deze AVV opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

•Product 12 : Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LBIB. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

•Product 13 : Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

•Product 14 : Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.